Classificació empresarial

Complim amb els requisits de capacitat i solvència

Classificació Empresarial

EXCAVACIONS VIVES ANGUERA SL desenvolupa principalment la seva activitat dins de l'obra pública, civil i de serveis i està altament qualificada amb la m Classificació Empresarial en Obres de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Administracions Locals, sense oblidar les obres particulars.

Classificació de l'Estat i Generalitat de Catalunya: Moviment de terres i perforacions, explanacions, pedreres, pous i galeries. Hidràuliques, abastaments i sanejaments, sèquies i desguassos, defenses de marges. Vials i pistes, senyalitzacions i abalisaments. Especials, jardineria i plantacions.